Home

Mayalu Sunana Lyrics – Samir Shrestha

Mayalu Sunana Lyrics (मायालु सुनन) – Samir Shrestha Mayalu Sunana Lyrics in Nepali Song is ...
Read More

Maya Junalai Lyrics – Bekcha & Trishala Gurung

Maya Junalai Lyrics (माया जुनलाई) – Bekcha & Trishala Gurung Maya Junalai Lyrics in Nepali ...
Read More

Farki Aauna Lyrics – Lisson Khadka & Bekcha

Farki Aauna Lyrics – Lisson Khadka & Bekcha Farki Aauna Lyrics in Nepali Song is ...
Read More

Aaja Feri Lyrics – Swoopna Suman

Aaja Feri Lyrics (आज फेरि) – Swoopna Suman Aaja Feri Lyrics in Nepali Song is ...
Read More

Sannani Lyrics – Ashutosh Kc

Sannani Lyrics (सान्ननानी) – Ashutosh Kc Sannani Lyrics in Nepali Song is performed, written and ...
Read More

Gajalu Lyrics – Sushant Kc

Gajalu Lyrics (गाजलु) – Sushant Kc Gajalu Lyrics in Nepali Song is performed, written and ...
Read More

Psycho Lyrics – Neetesh Jung Kunwar

Psycho Lyrics – Neetesh Jung Kunwar Psycho Lyrics in Nepali Song is performed, written and ...
Read More

Hyatteri Lyrics – Sajjan Raj Vaidya

Hyatteri Lyrics (ह्यात्तेरी) – Sajjan Raj Vaidya Hyatteri Lyrics in Nepali Song is performed, written ...
Read More